KUR'AN-I KERİM' DE İLMİ ARAŞTIRMA METODU / Methodology for Scholarly Study in the Qur'anic Context
Cilt/Sayı
2003 16. cilt - 2. sayı
Yazar

Hüseyin ATAY* Çev.: Sabri ERDEM**

*Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
**Yrd.Doç.Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Özet

Prof.Dr. Hüseyin Atay tarafından kaleme alınan Kur'an-ı Kerimde ilmî araştırma metodu ile ilgili Arapça makale İslâmî ilimler sahasında metodolojik çalışmalara dikkat çekmesi açısından önemlidir. Bu makalede, Atayın adı geçen makalesi merkezli bazı düşünce ve önerilere yer verilmektedir. Sn. Atayın Kur'ana dönmenin önemi üzerinde duran makalesinde. Kur'ana dönmenin onu anlamaktan geçtiği, Kuran'ı anlamanın ise Kuran ile kültürü birbirinden ayırmayla ilgili olduğu vurgulanmaktadır. Bu da fikir hürriyeti ile gerçekleşebilir. Dolayısıyla fikir hürriyeti Kur'ân 'a dönmenin yani onu anlamanın şartı olmaktadır. Kur'ân insana hitap etmekle onun anlayışına güvenmiş olmakta ve ona bu hususta tam bir mesuliyet yüklemektedir. Dolayısıyla insan Kuranı anlamak hususunda kendi anlayışını bırakıp da başkalarının anlayışına bağlı olmamalıdır. Ancak bu suretle problemlerine çözüm getirebilecektir. Ancak biz, Kur'an'ı anlama konusunda birtakım şartlar öne sürerek insanın sorumluluğunun hafifletildiği izlenimine kapılmasına neden olmaktayız. Bu ise Kurana ters bir durumdur.
 

Anahtar Sözcükler
Hüseyin Atay, Kuran' da ilmî metod, Kur'an'a dönmek, Kur'an'ı anlamak
Summary

Professor Atay's recent article, which deals with the issue of the scientific method in the Qur'an , is a nice contribution to the study of the methodologicai issues in Islamic studies. Throughout the article, Professor Atay attempts to show the importance and urgency of retuming to the Qur'an for Muslims. According to Atay, then, retuming to the Qur'an means understanding its message. The only valid way of understanding the Qur'an, however, is the separation of it from the culture-, and this can be achieved only if the freedom of thought is granted. Hence, freedom of thought is considered to be a precondition for a genuine understanding of the Qur'an. The fact that people are the addressee of the Qur'an, because of their reasoning functions, puts every human being under an immense responsibility. This Qur'anic insight prevents the believer from stickı'ng totaliy to the views of others in matters of understanding the Qur'an and reiated issues that are part of his/her everyday life. However, by putting fonvard some unu/arranted conditions for a believer to understand the Qur'an, we seem to be ignoring the fact that we are responsibie for, and capabie of understanding the message of the Qur'and in accordance with our intellectual capacity. The following is an attempt to evaluate Professor Atay's article, and to draw some conclusions from it.
 

Keywords
Scientific method in the Qur'an, retuming to the Qur'an, understanding the Qur'an.