'Mezar Taşlarına Yansıyan Şekliyle' Türk Kültüründe Hayat ve Ölümle ilgili Bazı Değerlendirmeler /
Cilt/Sayı
2001 14. cilt - 3-4. sayı
Yazar

Faruk KARACA

Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi

Özet

Bu çalışmanın amacı, mezar taşı yazılarından hareketle Türk kültüründe yerleşen (özellikle ölümle ilgili) bazı duygu, düşünce ve inançları ortaya koymaktır. Bu maksada yönelik olarak çalışmanın ilk bölümünde danışma çerçevelerimizi (frame of referances) belirleyebilmek amacıyla mezar taşı geleneği ve Türk kültüründe ölümle ilgili davranış örüntüleri hakkında kısa bir teorik malumat verilmiş ve daha sonra mezar taşlarına aktarılan özellikle manzum ifadeler muhteva analizine1 tabi tutularak, onlarda saklı bulunan psikolojik motivler tespit edilmeye çalışılmıştır2.