Daily Archives: Mart 25, 2024

kabir-azap-cehennem

İslâm’da Şefâat Yok mudur?

Akademik Akıl yazarlarından Prof. Dr. Ferzende İdiz‘in köşe yazısı; Aslında Peygamberimiz (s.a.v.)’in âhirette şefâatta bulunacağı hususunda ümmet âlimleri arasında herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır. Aksine şafâatin olacağına dair ümmetin ittifakı vardır.  Bunu da İsra sûresi 79. ve  Duhâ suresi 5. âyetlere dayandırırlar. Yine ümmet âlimleri, öbür dünyada şefâatin Müslümanlara olacağı kâfirlere olmayacağı hususunda ittifak etmişlerdir. (bkz. Fahreddin er-Râzî, eş-Şafâatu’l-uzmâ fî […]

Daha Fazlası