Hakkımızda

Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfı (TEK-DAV)’ nın yayın organı olan İslami Araştırmalar Dergisi, ön yargısız ve bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Amaç:  Sosyal bilimler ve özellikle dini ve felsefi bilimler, araştırma alanı olarak bilimsel ve toplumsal açıdan önemli bir sorumluluğa sahiptirler. Bilimin inşa ve ihya edici gücünün yansıtılması ve yeryüzünün yaşanabilir bir alan olması için bilimsel zihniyetin topluma öncülük etmesi gerekmektedir. 1986 yılından bu yana Türkiye’de üretilen İslam düşüncesinin dünyaya tanıtılmasına ve evrensel ölçekte üretilen düşünce birikimlerinin İslam dünyasına tanıtılmasına ortam sağlayan dergimiz bu işlevini her geçen yıl etki alanı olarak daha da arttırmayı amaçlamaktadır. Dergimizin uzun yıllara dayalı arşivi, bir anlamda düşüncenin serüvenini ve evrimini bilimsel çevrelere bir miras olarak bırakmayı öncelemektedir.

İslami Araştırmalar Dergisi yurt içi ve yurtdışından birçok uzmanın birikimlerinden yararlanmayı hedeflemektedir. Evrensel ölçekte İslam düşüncesinin bilimsel zenginliğinin analitik bir metotla ele alınmasını ve İslam Düşüncesinin entelektüel birikimini eleştirel olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. İslâm dini, düşüncesi, felsefesi, tarihi, coğrafyası, bilimi, sanatı, estetiği edebiyatı alanlarında yapılan orijinal araştırma inceleme yazıları, İslam’ın; temel dini, ilmi, sosyal ve kültürel meseleleri ile ilgili; İslâm’ı gerçek kimliğiyle tanıtmayı hedefleyen, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış telif makaleler ve başka dillerde yayımlanmış ilmî makalelerin çevirilerini yapmayı; Türkiye ve dünyada oluşan gündemleri takip eden, irdeleyen, önerilerde bulunan, günümüz insanı ve toplumlarının sorunlarına çözüm yolları arayan yazılarla birlikte Türkiye veya yurtdışında yayımlanmış, kitaplar hakkında ilmî tanıtım ve tenkit yazılarını, sempozyum, panel ve konferans gibi ilmî faaliyetlerin tanıtım, tahlil ve tenkit yazılarını ve İlmî muhtevalı röportajlar yayımlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam: Türkçe ve İngilizce olarak özgün makale, derleme, çeviri kitap, sempozyum, panel ve bilimsel etkinliklerin tanıtımlarını yapmayı amaçlayan İslami Araştırmalar Dergisi şu alanları kapsamaktadır; İslam Düşüncesi ve İlimleri: Kur’an Araştırmaları, Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Eğitimi, Tasavvuf, Edebiyat, Sosyoloji, Psikoloji, Dinler Tarihi, Düşünce Akımları.

Kapsam Notu: İslam Düşüncesi, Din Bilimleri, İslami İlimler ve Karşılaştırmalı Medeniyet ve Düşünce Çalışma ve Araştırmaları

Dergi Adı

İslâmî  Araştırmalar Dergisi

İngilizce Adı

Journal of Islamic Research

Dergi Sahibi 

Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfı adına sahibi Prof. Dr. Hikmet AKGÜL (Ankara)

Türkiye Ekonomik Ve Kültürel Dayanışma Vakfı, 18 Ağustos 1978’da merkezi Ankara olarak kurulmuş, Türkiye’nin sosyal ve kültürel hayatında düzenlediği organizasyonlar ve çıkardığı yayınlarla önemli bir yer edinmiş vakıftır.

TEK-DAV, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar kurulu Kararı ile, 2012 yılından itibaren kamuya yararlı vakıflar listesine eklenmiştir.

Türkiye Ekonomik Ve Kültürel Dayanışma Vakfı Senedi

Yayımcı

Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

Online ISSN   

 1304-6810

Yayın Türü

Elektronik

ISSN

1300-0373 ( 1986-2011 yılları arasında basılı yayımlanmıştır ) 

Yayın Periyodu

Yılda üç sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) 

Yayın Dili

 Türkçe, İngilizce

Yayıma başlama tarihi   

1986

Adres                                             

 Türkocağı Cd. No:30, 06520 Çankaya/Ankara

Tel                                                  

İNDEKSLENDİĞİ DİZİNLER 

Index Copernicus/ 2019

SOBIAD

Index Islamicus /1993                                                       

TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin/ 2017                                                   

ERIHPLUS/ 2017

Bayerische Staatsbibliothek

Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB

MENALIB

SMAI

Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR)

Atla / 2018