Emeği Geçenler

Değerli hocalarımızı; rahmet ve minnet ile anıyoruz…

Haklarını; bizlere helal etmiş olmaları temennisi ile…

Prof. Dr. Hüseyin Atay (1930-2023)

1930’da Rize’nin İkizdere ilçesinin Güneyce nahiyesinde (Hacı Şeyh Köyü) doğdu. Küçük yaşta babası Hafız İsmail’in ve amcası merhum Hafız Yusuf’un yanında hafızlığını yaptıktan sonra imtihanla ilkokulun 2. sınıfına geçmiş, 3 ve 4. sınıfları köyde okuyup 5. sınıfı İstanbul Kadırga İlkokulunda okurken hususi olarak, İstanbul’da Şehzadebaşı İbrahim Paşa Camii İmami ve hatibi Hacı Hasib Efendi’den Arapça okumaya başladı.

Kumkapı Ortaokulu’na devam ederken İstanbul müftü müsevvidi müderris Mustafa Asım Hacı Bilaloğlu’ndan Arapça okumaya devam etti. Ortaokulu iftiharla bitirince 1945’ten 1948 yılına kadar Mustafa Gümülcüneli’den, Medresetul Kudat hocalarından Ali Haydar Güleryüz’den ve sonradan Rize müftüsü olan müderris Yusuf Ziya Karal’dan İstanbul medreselerinde okutulan bütün ilimlerin yanında medrese programlarında olmayan ilimleri de tahsil etti.

KISA ÖZGEÇMİŞ

1948’de Bağdat’a gidip liseyi orada bitirdi.

1954’de Bağdat İlahiyat Fakültesi’ni birincilikle bitirdi.

Bağdat’ta gerek lise ve gerekse fakülte tahsili esnasında oranın müderrislerinden de hususi olarak Tefsir, Hadis, Fıkıh, Usul ül-Fıkh, Kelam, Mantık, Arap Edebiyatı, Arapça, Feraiz, (Miras Hukuku) ve İlm-i Heyet okudu.

1956 yılında Yedek Subay olarak askerliğini tamamlayıp, 26 Kasım 1956’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne İslâm Felsefesi asistanı olarak girdi.

1960 yılında “Kur’an’a göre iman esasları” adlı teziyle doktorasını verdi.

1960-61 yıllarında sıkı bir çalışma neticesinde merhum Doç. Dr. Yaşar Kutluay’la beraber Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı, Kur’an’ı Kerim’in mealini hazırladı.

1962 yılında Ankara Üniversitesi tarafından İbranice’yi öğrenmek için iki sene müddetle iki asistan arkadaşıyla İsrail’e gönderildi. Bu suretle İslâm Felsefesinin İbranice’ye yapılan tercümelerini ve Yahudiler yoluyla Avrupa’ya geçişini doğrudan doğruya inceleme fırsatını buldu.

1965 yılında bir bursla Amerika’ya gidip Chicago Üniversitesi’nde 1 yıl 8 ay İslâm Felsefesi ile ilgili ilmî araştırmalar ve incelemeler yaptı.

1968 yılında “Farabi ve İbn-i Sina’ya Göre Yaratma” adlı teziyle İslâm Felsefesi’nde doçent oldu.

1969 yılında Kelam dersinin yanı sıra İslam Hukuk Felsefesi (Usul ül-Fıkh) dersini beş (5) sene müddetle okuttu.

1969-71 öğretim yıllarında Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nde klasik mantık okuttu.

1974 yılında Kelâm profesörü oldu ve aynı yıl kurulan Kelam İlmi Kürsüsüne başkan seçildi.

1974-75 öğretim yılında Harvard Üniversitesi’nin daveti üzerine aile planlaması Ahlak, Din ve Hukuk Felesfesiyle ilgili araştırmalarda bulundu.

1975-76 öğretim yılında Chicago Üniversitesi’nin daveti üzerine İslam’iyetin Değişen Toplum Karşısında Durumu’nu konu alan altı (6) İslam memleketinin ilim adamlarının katıldığı seminerle yönetici olarak katılmıştır.

1980-82 yıllarında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dekanlık yaptı.

1985-89 yıllarında Kral Fahd Petrol ve Madenler Üniversitesi’nin daveti üzerine, Dhahran, Suudi Arabistan’da İslam Dini Esasları dersi verdi.

1989 yılında Türkiye’ye A.Ü. İlahiyat Fakültesi’ndeki görevine geri döndü, Kelam kürsüsü başkanı olarak 1997 yılında emekli oluncaya kadar devam etti.

1997’den sonra A.Ü. İlahiyat Fakültesinde master ve doktora dersleri verdi.

Atay hoca, Arapça, İngilizce ve İbranice bilmektedir.

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk (1945-2016)

Yaşar Nuri Öztürk, 22 Haziran 1945 tarihinde Bayburtlu bir anne ile Trabzonlu bir babanın çocuğu olarak Trabzon’un Sürmene ilçesinde doğmuştur. İlk eğitimini babasından Kur’an okuyarak aldı ve 9 yaşında hafız oldu. On yıllık klasik medrese eğitiminden sonra hukuk ve ilahiyat tahsilini tamamladı. 1970’de de Son Havadis gazetesinde dini yazılar yazdı. 12 yıl imamlık ve vaizlik yaptıktan sonra, üniversiteye tekrar dönerek 1980 yılında “İslam Felsefesi” konulu doktorasını tamamladı ve 1986 yılında aynı dalda doçent oldu.

Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa ve Afrika ülkeleri, ABD, Güney Kore ve Japonya’da kendi alanı ile ilgili akademik araştırmalar yaptı, ayrıca Fransa’da Grenoble Üniversitesi’nde çalıştı.

Türk üniversitelerinde öğretim üyesi ve dekan olarak 26 yıl görevde bulundu. Yurtiçinde ve yurtdışında pek çok yerde İslâm zihniyeti, insan ve insan hakları konularında konferanslar verdi. ABD New York’ta “The Theological Seminary ofBarrytown”da bir yıl misafir profesör olarak “İslam Düşüncesi” dersleri okuttu. Aynı süre içinde, The World Scripture’ın İslam bölümünün hazırlanışında görev aldı.

Kuran’ın yorum katılmamış ilk Türkçe çevrisini yapan bilim adamı olarak da anılır.

Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca dillerinde çeşitli çalışmaları bulunan Yaşar Nuri Öztürk, 1978 ve 1982′de “Türkiye Milli Kültür Vakfı” ödülünü kazandı.

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, Türkiye’de Kur’an’a dönüş hareketinin öncüsü olan ve Time Dergisinin gerçekleştirdiği “20. Yüzyılın En Önemli Kişileri” listesinde kamuoyunca belirlenen yüz isim arasında ilk 10 arasına girdi.

Yaşar Nuri Öztürk, 3 Kasım 2002 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi‘nden İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne girdi. CHP‘den istifasının ardından 16 Şubat 2005 tarihinde Halkın Yükselişi Partisi‘ni kurdu. 19 Ekim 2009 tarihinde genel başkanlıktan istifa ederek aktif siyasi yaşamını sona erdirdi.

Saba Tümer ile Bugün” programında Kur’an meâli yorumladı. 12 Kasım 2011 tarihinde ameliyat oldu, mide kanseri nedeniyle kemoterapi görmeye başladı.

Evlilikleri :1. Evliliği : İlk evliliğinden, Mustafa Tahir (d.1968) adında bir oğlu var ve ayrıca 70 ve71 doğumlu iki çocuğu daha var.2. Evliliği : Yaşar Nuri Öztürk,1990 senesinde Canan Hanım ile evlendi. 19 sene sonra 2009 senesinde boşandı. Hakan (d.1993) adında bir oğlu var. 14 Şubat 2013 tarihinde TRT sanatçısı Nazlı Kanaat ile nişanlandı.

Mide kanseri teşhisiyle 2011’de ameliyat olan ünlü ilahiyatçı, 22 Haziran 2016 tarihinde hayatını kaybetti.

Kitapları:
1. Allah ile Aldatmak
2. Türkiye’ye Mektuplar
3. Asr-ı Saadet Şehitleri
4. Kur’an’ı Anlamaya Doğru
5. 400 Soruda İslam
6. Ehlibeyt’in Annesi Hazreti Fatıma
7. Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali
8. Kur’an Açısından Küresel Afetler
9. Kur’an’ın Öğrettiği Dualar
10. Atatürk’ten Sonraki CHP (Çağı Yanlış Okumanın Serüveni)
11. Batı Sömürgeciliği ve İslam Dünyası
12. Anadilde İbadet Meselesi Çiğnenen Bir Kitlesel Hakkın Savunulması
13. Kur’an Açısından Şeytancılık (Satanizm ve Ötekiler)
14. Cevap Veriyorum (Gerçek Dini Arayanlarla Baş Başa)
15. İslam Nasıl Yozlaştırıldı Vahyin Dininden Sapmalar, Hurafeler, Bid’atlar
16. Depremin Gösterdikleri (Yeni Yüzyıl İçin Uyarılar)
17. Kur’an’ın Temel Kavramları
18. Kur’an’daki İslam
19. Fatiha Suresi Tefsiri
20. Tarihi Boyunca Bektaşilik
21. Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar
22. Mevlana ve İnsan
23. Kur’an ve Sünnete Göre Tasavvuf
24. Asrısaadetin Büyük Kadınları
25. Yeniden Yapılanmak Kur’an’a Dönüş
26. Din ve Fıtrat (Yaratılış)
27. Çıplak Uyarı
28. Kur’an Açısından Küresel Afetler
29. Arapçılığa Karşı Akılcılığın Öncüsü: İmamı Azam Ebu Hanife
30. İmamı Azam Savunması (Şehit Bir Önder İçin Apolocya)
31. Kuran’ın Yarattığı Mucize Devrimler
32. İnsanlığı Kemiren İhanet DİNCİLİK (Zulümleriyle Dini Kirletenlerin Tarihi)
33. Maun Suresi Böyle Buyurdu (Din Maskeli Zulme Tanrı’nın Vuruşu)
34. Enel Hak İsyanı Hallâc-ı Mansur (Darağacında Miraç) – 2 Cilt
35. Arapçılığa Karşı Akılcılığın Öncüsü İmamı Azam Ebu Hanife (Esas FikirleriGölgelenen Önder)
36. Kur’an-ı Kerim’de Lanetlenen Soy
37. Emevî Dinciliğine Karşı Mücadelenin Öncüsü Ebu Zer
38. Kur’an Verileri Işığında Tasavvuf ve Tarikatlar
39. Tanrı’dan Başka İnsanüstü Tanımayan İnanç Deizm