Editörler Kurulu

Onursal Editör

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Emekli, Ankara, Türkiye

  Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu

  25 Eylül 1933, Burdur doğumludur. Burdur’un meşhur âlimlerinden Hatib Hoca lâkablı Mehmed Re’fet Efendi’nin oğlu olup, İslami hayatın canlı olarak yaşandığı, odalarının sayısız kitapla dolu olduğu, cemaatle namaz kılınan bir evde büyüdü. İlk ve ortaokulu Burdur’da okudu. Lise eğitimine İzmir Atatürk Lisesi’nde başladı ve Antalya’da bitirdi. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdikten (1958) sonra1959 başında Prof. Dr. Tayyib Okiç’in “Hadis  Asistanlığı”na tayin edildi. 1962’de “İslami Tenkid Zihniyeti ve Hadis Tenkidi’nin Doğuşu” isimli teziyle Doktor, 1967’de “Hz. Peygamber’in Vefatından Emeviler’in Sonuna Kadar Siyasi-İçtimai Hadiselerle Hadis Münasebetleri” teziyle Doçent, 1978 de “İslam’da İlk Siyasi Kavmiyetçilik: Hilafetin Kureyşliliği” teziyle Profesör oldu. Din İşleri Kurulu (DİB) Üyeliğinde bulundu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Hadis Kürsüsü Başkanlığı’nı yürüttü. 2000 yılında aynı fakülteden emekliye ayrıldı. Hatiboğlu, 1986-98 yılları arasında İslâmî Araştırmalar Dergisi ve İslâmiyat dergisinin editörlüğünü yaptı. Çok sayıda telif tercüme eseri vardır.

  Baş Editör ​

  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Emekli, Ankara, Türkiye

   Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar

   1952 yılında Konya‘nın Beyşehir İlçesi’nde doğdu. 1973 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi‘nden mezun oldu. 1973-1978 yılları arasında Paris Sarbonne Üniversitesi Felsefe ve İslâm Bölümü‘nde, İslâm Felsefesi dalında mastır ve doktorasını tamamladı. 1985-1986 yılları arasında Georgetowne Üniversitesi‘nde misafir Profesör olarak görev yaptı. 1986-1990 yılları arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi‘nde Doçent olarak görev yaptı. 1991-1993 yılları arasında Kualalumpur‘da Uluslararası İslâm Düşüncesi Medeniyeti Enstitüsü‘nde, 1995-1996 yılları arasında da Roma Gregoiana Üniversitesi‘nde İslam Felsefesi Profesörü olarak görev yaptı. Uzun yıllar Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde görev yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi oldu. Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde çalıştı. İslâmî Araştırmalar Dergisi’nin 2007 yılından beri baş editörlüğünü yaptı. Çok sayıda derginin de yayın kurulu üyeliğinde bulunmaktadır. 

   Bölüm Editörleri ​

   Prof. Dr. Salih Zafer KIZIKLI

   Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, Türkiye
   ARAP DİLİ VE BELAGATI
   DİN EĞİTİMİ

   Prof. Dr. Recai DOĞAN

   Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, Türkiye

   Prof. Dr. Tuncay İMAMOĞLU

   Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Erzurum, Türkiye
   DİN FELSEFESİ

   Prof.Dr. Ali Ulvi MEHMEDOĞLU

   Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul, Türkiye
   DİN PSİKOLOJİSİ
   DİN SOSYOLOJİSİ

   Prof. Dr. İhsan TOKER

   Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, Türkiye
   DİNLER TARİHİ

   Prof. Dr. Durmuş ARIK

   Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, Türkiye

   Prof. Dr. Milay KÖKTÜRK

   Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Denizli, Türkiye
   FELSEFE TARİHİ
   HADİS

   Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

   İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul, Türkiye
   İSLÂM EKONOMİSİ VE FİNANS

   Prof. Dr. Fuat SEKMEN

   Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sakarya, Türkiye
   İSLÂM FELSEFESİ

   Prof.Dr. İbrahim MARAŞ

   Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, Türkiye

   Prof. Dr. Hasan HACAK

   Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul, Türkiye
   İSLAM HUKUKU
   İSLÂM MEZHEPLERİ TARİHİ

   Prof. Dr. Sönmez KUTLU

   Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, Türkiye
   İSLÂM TARİHİ

   Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN

   Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, Türkiye

   Prof. Dr. Mehmet EVKURAN

   Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çorum, Türkiye
   KELAM
   MANTIK

   Prof. Dr. ALİ ÇETİN

   Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye
   TASAVVUF

   Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK

   Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Konya, Türkiye

   Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Eskişehir, Türkiye
   TEFSİR
   TÜRK DİN MUSİKİSİ

   Prof. Dr. Ahmet Hakkı TURABİ

   Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul, Türkiye
   TÜRK - İSLÂM EDEBİYATI

   Prof. Dr. Hikmet ATİK

   Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Konya, Türkiye

   Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI

   Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Konya, Türkiye
   TÜRK - İSLÂM SANATLARI TARİHİ