Genel Bilgiler

DERGİ YÖNETİMİ
 • Dergi sahibi başkanlığında, idari ve teknik koordinatörden oluşan kuruldur.
 • Derginin asli yetkilisi ve sorumlusudur. 
ONURSAL EDİTÖR
 • Dergide baş editörlük yapmış akademisyenlerden oluşur. 
BAŞ EDİTÖR
 • Dergi yönetimi tarafından teklif usulü ile belirlenir ve görevlendirilir. 
 • Derginin akademik koordinasyonu ve bilimsel içeriğinden sorumludur.
 • Bölüm editörleri arasından seçilir. 
 • Görev süresi iki yıldır.
 • Görev süresi iki yıllık periyotlar halinde uzatılabilir.
BÖLÜM EDİTÖRÜ
 • Dergi yönetimi tarafından teklif usulü ile belirlenir ve görevlendirilir.
 • Derginin kendi alanı ile ilgili bilimsel içeriğinden sorumludur. 
 • Danışma kurulu üyeleri arasından seçilir.
 • Görev süresi iki yıldır.
 • Görev süresi iki yıllık periyotlar halinde uzatılabilir.
DANIŞMA KURULU ÜYESİ
 • Dergi yönetimi tarafından teklif usulü ile belirlenir ve görevlendirilir.
 • Danışman teklifleri baş editör veya bölüm editörleri imzasıyla gönderilir.
 • Danışma kurulu üyeliğinden, danışmanlığı kabul ettiğine dair yazılı onay alınması zorunludur. Onay veren akademisyenlerin isimleri derginin danışma kurulu sayfasında yayımlanır. 
 • Değerlendirilmek üzere gönderilen makalelerden ardı sıra iki kez cevap alınamaması durumunda danışma kurulu üyeliği sonlandırılır.