İSLÂMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ – 2007 20. Cilt 1. Sayı

İslam Hukuku'na Göre Zenginliğin Alt Sınırı: Nisap

Yeni Türk Cumhuriyetlerinde Dine Dönüş Sürecinde İslâmiyete Dair Bilgi Kaynakları: Özbekistan Örneği

Kelâmî Düşüncede İmân Kavramı

Allah'ın Hazreti Peygamberi Suikastlerden Koruması Çerçevesinde Siyerdeki Bazı Olayların Tahlilleri

Söylem Çözümlemesi Ve Rivayetlerin Anlaşılmasına Yönelik Katkıları

Hz. Peygamberin Sîretiyle ilgili Mevzû Haberlerin Tarihî Değeri

Şerif Mardin'de Sosyal Değişme, Modernleşme Ve Din

Osmanlı Son Dönem Kurumlarından Dâru'l Hikmeti'l- İslâmiye'nin Din Eğitimi Ve Öğretimi Alanındaki Faaliyetleri

Muslims And Zimmis (Non-muslims) In The Ottoman Province Of Cyprus (1750 - 1800)

Sünnî Ve Bid'i Talâk Tanımında Hanefi - Mâlikî İhtilâfı

Kudüs'teki İslâm Konferansının Perde Arkası

Ali Şeria'ti: "Müslüman Ütopyacı" Ya da 20. Asrın "Allah'a Tapan Sosyalist Ebu Zer"i