İSLÂMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ – 2024 35. Cilt 1. Sayı

Yayın Tarihi:20.03.2024

E-ISSN:1304-6810

ARAŞTIRMA VE İNCELEME

İslami Çizgide Yayın Yapan Ehli Sünnet Dergisi’nde 1947’de Yazılacak Olan Din Eğitimi Kitabının Nasıl Olmasına Dair Milli Eğitim Bakanlığı’na Yazılan Açık Mektuplar

Mansur İbn Ebi Amir Dönemi Endülüs’ünde İlim ve Felsefenin Konumu Üzerine Bir Tahlil*

İslam Modernizminin Bir ‘Problem’ Alanı Olarak Kadın Konusundaki Eleştirileri Cevaplama Yöntemi

Tümeller Tartışmasına Postmodern Bir Bakış

Batı’nın Gözünde Türkler: Seyyah ve Araştırmacıların İzdüşümleri

Kazakistan’da Tasavvuf ve İslam Sonrası Dönemde Tezahürleri

Türkiye’de Katılım Bankacılığı Sektörünün Gelişimi ve Piyasa Yapısının Analizi

Ahzab Suresi 72. Ayetin Mana ve Medlulü

Bilginin İlahi Senaryosu: Hakikatle Mecaz Arasında Âdem’e Öğretilen İsimler

KİTAP TANITIMI

Black Anger: The Rebellion of Negro Slavesin the Medieval Islamic World (869-883)*