Ali Şeria’ti: “Müslüman Ütopyacı” Ya da 20. Asrın “Allah’a Tapan Sosyalist Ebu Zer”i

Ali Şeria’ti: “Müslüman Ütopyacı” Ya da 20. Asrın “Allah’a Tapan Sosyalist Ebu Zer”i

Cilt/Sayı

2007 20. cilt – 1. sayı – Sosyal Değişme Modernleşme ve Din Özel Sayısı

Yazar

Mehmed DURMUŞ

Öz

“Müslüman Ütopyacı, ” Ali Rahnema tarafından yazılan bir yaşam öyküsü çalışmasıdır. Bu kitap son zamanlarda Türkçe ‘ye de çevrilmiş bulunmaktadır. Kitap, Türkiye’ de de ün kazanmış İran’lı bir sima olan Ali Şeriati’ye ilişkin objektif bir çalışma izlenimi vermektedir. Yazar Rahnema Şeriati ‘nin çocukluğunu, eğitim yaşamını, üniversite yıllarını, İrşad-ı Hüseyniye ‘deki faaliyetlerini, İran ‘daki Şah rejimi ile ilişkilerini, hapishane tecrübelerini, bu arada aile üyelerini ve nihayet İngiltere’de ölümünü ele almaktadır. Böylece Ali Şeriati’nin yaşamının çeşitli yönleri kronolojik bir sıra ile keşfedilmektedir. Kitap, Şeriati ‘nin hayatının neredeyse tüm boyutlarım aydınlatmaktadır. İranlı bir entelektüel. İslami aktivist. sosyalist ve mistik bir kişi olarak Şeriati ‘nin, sahip olduğu düşüncelerle çok ilginç bir şahsiyet olduğunda kuşku yoktur. Bu düşünceler ve ilgili temalar, kitabı dikkate değer bir araştırma haline getirmektedir. Ali Şeriati’nin Türkçeye çevrilmiş durumda olan eserlerinin de eleştirel bir yeniden okunması için Rahnema ‘nin çalışmasının çevrilmesi bir ilk adım niteliği taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler

Ali Şeriati, Müslüman Ütopyacı, modern İran, İrşad-ı Huseyniye, İslami sosyalizm, mollalar, Şii İslam.

Abstract

“Miisluman Ulopvaci” (Muslim Utopian), is a biographical study by AH Rahnema. Recently this study has been translated into Turkish. It seems that it is an objective work about a renowned Iranian, Ali Shariati. Rahnema describes Shariati s childhood, school years, university life, his activities in Irshad-i Hoseiniyyah, his relations with the Iranian regime and Shah, his experience as prisoner, his family members and finally his death in Britain. Thus it shows various aspects of Shariati s life in a chronological order This book illuminates almost all dimensions of Shariati s personal and political life. No doubt that he was an interesting figure with his thoughts as an Iranian intellectual. an Islamic: activist, a socialist and a mystical character. It is these thoughts and relevant themes that make this book a remarkable study. Furthermore, translation of Rahnema s work might be a first step in Turkey towards more critical reading and evaluation of Shariati and his writings.

Keywords

Ali Shariati. Muslim Utopian, modern Iran, Irshad-i Hosseiniyyah.Islamic socialism. Iranian ulama, Shüte Islam