Editörden

Editörden

Cilt/Sayı

2020 31. cilt – 1. sayı

Yazar

Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, Türkiye


Merhaba, çok değerli okuyucular!

Dünya ölçeğinde olağanüstü dönemlerden geçtiğimiz bu zaman diliminde, 2020 yılının ilk sayısı ile sizlerle birlikteyiz. COVID-19 salgını ve yaşanan zor zamanlar herkes için kendi payına yeni sorgulamalara etken olacağa benziyor. Bilimsel, sosyolojik, psikolojik, ekonomik birtakım değişikliklere tanıklık edeceğiz. Bilgi, varlık ve değer anlayışımız yeni diyalektik süreçler eşiğinde yeni görünümlere bürünecektir. Bu pandemik sürecin getirdikleri ve götürdükleri, uzun zaman diliminde kendini açımlayacaktır.

Bugün dünyada salgının yanı sıra şiddet, cinsiyet ayrımcılığı, sosyo-ekonomik, siyasî, ahlâkî, çevresel birçok sorunla iç içe yaşıyoruz. Dünyanın gitgide herkes için genişlemesi rahatın ve huzurun kaynağı olması gerekirken, aksine daralan, sıkan, bunaltan ötekileştiren, kutuplaştıran bir atmosferin içinde bocaladığını görüyoruz.

Temennimiz insani değerlerin zirve yaptığı bir dünyaya kavuşmaktır. İnsan, kendi dışındaki varlıklardan ahlâkî tutum bekleyemez. Ama insan bütün varlığa karşı ahlâk ile sorumludur. Ahlâkın asgari müştereği ise ötekini anlamak, empati kurmak, kendi yaşam alanını genişletirken bu genişlemenin ötekini daraltmak olmadığına dikkat etmesidir. Buna göre, inancımızın hikmet penceresinden farklılıklarımız farkındalık kazanmak içindir (Mâide, 48). İnsanın değeri tanışıp bilişmektedir (Hucurât, 13). Bu farklılıklar toplumsallık içinde bireyselliklerin keşfi içindir. Şüphesiz farklılıkların fark edilebilmesi için farklılıkların korunması da gerekir. Eşyanın doğası ve sürekliliği, farklılıkların mevcudiyetine dayanır. Farklılıklar olmasaydı toplumlar ihtiyaçlarını karşılayamazlardı.

Umarız barış, insan hakları, adalet ve bilimsel ahlak vb değerler adına insanların yakınlaşmaları için bu süreçler olumlu neticeler doğurur.

Dergimizin çok saygın akademik indeksler tarafından taranmaya başlanması, inşallah pek yakında çok daha iyi yerlere geleceğimizi göstermektedir. Dergimizin uzun yıllara dayalı arşivi, bir anlamda düşüncenin serüvenini ve evrenselliğini bilimsel çevrelere bir miras olarak bırakmayı öncelemektedir. Dergimizin arşiv bölümünde bulunan makaleler, ülkemizin akademik gelişiminin ve zenginliğinin somut bir göstergesidir.

Bu sayımızda “İslâm Felsefesi, Din Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, İslâm Tarihi, Dinler Tarihi, Türk Eğitim Tarihi, İktisat Tarihi, İslâm Edebiyatı, Arap Dili ve Belagatı” alanlarında çok değerli makaleler bulunmaktadır.

Dergimizin bugünlere gelmesinde büyük emeği geçen Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfı (TEKDAV) adına sahibi Prof. Dr. Hikmet Akgül Hocamıza, hakemlerimize, yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle redakte eden Mehmet Deri’ye, Fatma Tüfekçi başta olmak üzere yazı işlerimizin tüm çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.

Hepinize hayırlı Ramazanlar, hoşça kalınız.