Editörden

Editörden

Cilt/Sayı

2018 29. cilt – 3. sayı

Yazar

Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN


Sosyal bilimler ve özellikle dini ve felsefi bilimler, araştırma alanı olarak bilimsel ve toplumsal açıdan önemli bir sorumluluğa sahiptirler. Bilimin inşa ve ihya edici gücünün yansıtılması ve yeryüzünün yaşanabilir bir alan olması için bilimsel zihniyetin topluma öncülük etmesi gerekmektedir. 1986 yılından bu yana Türkiye’de üretilen İslam düşüncesi çalışmalarının dünyaya tanıtılmasına ve evrensel ölçekte üretilen düşünce birikimlerinin İslam dünyasına tanıtılmasına ortam sağlayan dergimiz bu işlevini, her geçen yıl etki alanı olarak daha da arttırmaktadır. Çok saygın indeksler tarafından taranmaya başlanması bunun göstergelerinden biridir. Dergimizin uzun yıllara dayalı arşivi, bir anlamda düşüncenin serüvenini ve evrimini bilimsel çevrelere bir miras olarak bırakmayı öncelemektedir. Dergimizin arşiv bölümünde bulunan makaleler ülkemizin entelektüel gelişim ve zenginliğinin somut bir göstergesidir.

Bugün dünyada şiddet, cinsiyet ayrımcılığı, dini, ekonomik ve siyasi birçok sorunla iç içe yaşıyoruz. Dünyanın gitgide herkes için genişlemesi, rahatın ve huzurun kaynağı olması gerekirken aksine, daralan, sıkan, bunaltan, ötekileştiren, kutuplaştıran bir atmosferin içinde bocaladığını görüyoruz. İşte tam burada bilime, eleştirel ve analitik bir düşünceye ihtiyacımız ortaya çıkmaktadır.

Dergimizin son sayılarını özel konulara hasrederken bu düşünceden hareketle, “Kelam”, “İslam Tarihi”, “Din Sosyolojisi” ve “Farklı İslam Yorumları Olarak Mezhepler” konulu sayılar sizlerle buluştu. Bu yoğunluktan sonra bu sayımız serbest konulu bir sayı olarak istifadenize sunulmaktadır. Nisan 2019 İslam Felsefesi konulu sayımız için yazılar toplanmış olup yeni makaleler alınmayacaktır. Bununla birlikte Ağustos ve Aralık 2019 sayılarımız için makalelerinizin kabul ve inceleme süreçleri devam etmektedir.

Dergimize makale gönderirken yılda üç sayımız olduğunu ve başvuruların sıraya konulduğunu göz önünde bulundurarak en az iki ay öncesinden yazınızı teslim etmenizi hatırlatmak isteriz.

Bu sayımızda bilim insanlarımızın; Tefsir, Hadis, Kelam, Din Sosyolojisi ve İslam Felsefesi konulu dikkat çeken, bilime yenilik getiren çalışmalarını okuyacaksınız.

Bu sayı vesilesiyle dergimizin sürekliliğine katkı sunan ulusal ve uluslararası danışma kurullarımızdaki bilim insanlarına ve dergimizin bu düzeye ulaşmasında destek ve emekleri için Dergimizin Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfı adına sahibi Prof. Dr. Hikmet AKGÜL hocamıza yazı işlerimizin başta Nur Usta, Ayfer Koç ve Mehmet Deri olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ederiz.

Hep birlikte daha iyiye.