Editörden

Editörden

Cilt/Sayı

2022 33. cilt – 3. sayı

Yazar

Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, Türkiye


2022 yılının son sayısı ile sizlerleyiz. Dergimize gösterdiğiniz ilgi için çok müteşekkiriz. Dergimizin siz değerli “bilim insanlarımız” ile daha da güçleneceğine inancımız tamdır. Birbirinden ufuk açıcı özgün ve eleştirel makalelerle sizlerle birlikteyiz. Yazarlarımızdan ricamız, Dergimize makale gönderirken yılda üç sayımız olduğunu (Nisan, Ağustos, Aralık) ve başvuruların sıraya konulduğunu göz önünde bulundurarak en az iki ay öncesinden yazılarını teslim etmeleridir. Dergimizin en üst düzeyde indeks izlenme süreçleri devam etmektedir. Bugün daha güzel bir dünyada yaşamak adına çözüm bulmak zorunda olduğumuz sorunların başında cinsiyet ayrımcılığı, şiddet ve dinî, siyasî, ekonomik sorunlar gelmektedir. Huzur hepimizin ihtiyacı ve arzusu iken esefle belirtmek gerekir ki, bugün yaşadığımız dünyada insanların gitgide ötekileştirildiği, kutuplaştırıldığı, bunaltıcı ve ruhlarımızı daraltan bir ortamı müşahede etmekteyiz. Hayata yalnız başlayan insan, doğumundan ölümüne kadar bu yalnızlığını zihninde sanal olarak yaşama imkânına sahip olsa da gerçek kişiliğini, içinde doğduğu toplumun kuralları doğrultusunda gerçekleştirmeye, aşmaya, anlamaya mecburdur. İnsan zihni mükemmeli ya geçmişte bir zaman diliminde ya da gelecekte elde edilecek bir anda tasavvur eder. Bu açıdan baktığımızda muhafazakârlık, idealizm, gelenekçilik, modernizm tartışmalarını belirleyen etmenlerin arasında bu zihinsel öykünmeler yer almaktadır. Dinî bakış ideal olanı geçmişte, felsefî bakış ise gelecekte arar. Bilime ve onun sorgulayıcı eleştirel ve geliştirici gücüne her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Her sayımızda vurguladığımız üzere dergimizin uzun yıllara dayalı arşivi, bir anlamda düşüncenin serüvenini ve evrenselliğini bilimsel çevrelere bir miras olarak bırakmayı öncelemektedir. Arşivimizin zenginliği, düşünce tarihine bırakacağımız kıymetli bir mirastır. Ülkemizin entelektüel gelişiminin ve zenginliğinin somut bir göstergesidir. 36 yıllık dergi tarihimizle, dinî, felsefî ve sosyal bilimleri analitik anlama çabamızdaki özgün, özgür, özgürleştirici ve inşa edici bir birikime sahibiz. Bu ilkeler aynı zamanda dergimizin temel ilkeleridir. Arşivimiz zihniyetlerin, değişimlerin canlı bir fikir müzesi ve yapılacak araştırmaların önemli birikimidir. Bu sayımızda Tefsir, Kelam, İslâm Tarihi, Din Felsefesi, İslâm Felsefesi, Felsefe Tarihi, Dinler Tarihi konularında makaleler bulacaksınız. Dergimizin bugünlere gelmesinde büyük emeği geçen Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfı (TEK-DAV) adına sahibi Prof. Dr. Hikmet Akgül Hocamıza, alan editörlerimize, hakemlerimize, yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle redakte eden Mehmet Deri’ye, Zeynep Çimen başta olmak üzere yazı işlerimizin tüm çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.