Editörden

Editörden

Cilt/Sayı

2020 31. cilt – 3. sayı

Yazar

Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, Türkiye


2020 yılının son sayısı ile sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte daha iyiye düşüncesiyle, her sayıda görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak siz değerli bilim insanlarının katkılarıyla kazanımlarımız artmaya devam etmektedir. Dergimizin uluslararası bilinirliliği ve yurt dışı akademisyenlerin yazar olarak yayınları ile iltifatı artmaya devam etmektedir.

Dergimiz bu yıl içinde EBSCO Host ve Index Copernicus tarafından kabul edilmiş ve 2019’dan itibaren ICI Journals Master List tarafından indekslenmektedir. İzlenme sürecinde olduğumuz uluslararası indekslerden de haber beklemekteyiz…

Her yüzyılın bir zihniyeti ve bilimsel devinimi olduğu gibi sorunları da olmuştur. Geride bıraktığımız yılda bizim sınavımız ve sınanmalarımız oldu. Dünya tarihi bir anlamda savaş, şiddet ve salgın hastalıkların yol açtığı travmalar tarihidir.

COVID-19 salgını ve yaşanan zor zamanlar herkes için kendi payına yeni sorgulamalara etken olacağa benziyor. Bilimsel, sosyolojik, psikolojik, ekonomik evrim ve evrilmelere tanıklık edeceğiz. Bilgi varlık ve değer anlayışımız yeni diyalektik süreçler eşiğinde yeni görünümlere bürünecektir. Bu pandemik sürecin getirdikleri ve götürdükleri uzun zaman diliminde kendini açımlayacaktır. Umarız barış, insan hakları, adalet ve bilimsel ahlak adına insanların yakınlaşmaları için bu süreçler olumlu neticeler doğurur.

İnsanlık bilimde, teknikte, moda tabiri ile baş döndürücü bir hızla gelişmekte, yeni ufuklara doğru yol almaktadır. Kendini ifade eden, tanımlayan insan, ancak mutlu olabilir. En yüksek iyiyi, hayrı bilen arzulayan ve uygulayan kişi mutlu olur. Düşünen, kâinatı okumaya çalışan, evrendeki tabiat kuvvetlerinin ve işleyişinin farkında olan kişi gücünü ve sınırlıklarını bilmek zorundadır.

Her sayıda vurguladığımız üzere dergimizin uzun yıllara dayalı arşivi, bir anlamda düşüncenin serüvenini ve evrenselliğini bilimsel çevrelere bir miras olarak bırakmayı öncelemektedir. Arşivimizin zenginliği, düşünce tarihine bırakacağımız kıymetli bir mirastır. Ülkemizin entelektüel gelişiminin ve zenginliğinin somut bir göstergesidir.

34 yılı aşkın dergi tarihimizle, dinî, felsefî ve sosyal bilimleri analitik anlama çabamızdaki özgün, özgür, özgürleştirici ve inşa edici bir birikime sahibiz.

Bu ilkeler aynı zamanda dergimizin temel ilkeleridir. Arşivimiz zihniyetlerin, değişimlerin canlı bir fikir müzesi ve yapılacak araştırmaların önemli birikimidir.

Bu sayımızda Tefsir, Kelam, İslâm Tarihi, İslâm Felsefesi, İslâm Düşüncesi, İslâm Ekonomisi, İslâm Edebiyatı, İslâm Sanatı, Din Felsefesi, Din Sosyolojisi, Eğitim Tarihi alanlarında çok değerli makaleler yer almaktadır.

Dergimizin bugünlere gelmesinde büyük emeği geçen Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vafı (TEKDAV) adına sahibi Mütefekkir İnsan Prof. Dr. Hikmet Akgül Hocamıza, Danışma kurulumuz üyelerine, yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle redakte eden Mehmet Deri’ye, Fatma Tüfekçi hanımefendi başta olmak üzere yazı işlerimizin tüm çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.