FAHREDDİN RÂZÎ’NİN “MEFÂTİH’UL ĞAYB” TEFSİRİ ÜZERİNE BAZI MULÂHAZALAR

FAHREDDİN RÂZÎ’NİN “MEFÂTİH’UL ĞAYB” TEFSİRİ ÜZERİNE BAZI MULÂHAZALAR

Cilt/Sayı

1986 1. cilt – 3. sayı

Yazar

Dr. Yasin CEYLAN

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Öz

Bu araştırma Fahreddin Râzi’nin tefsiri ve önemli görüşlerini özetlemek amacıyla kaleme alınmıştır. “Kur’ân ayetleri tefsir edilmeli mi, edilmemeli mi?” sorusu Peygamberin ölümünden sonra tartışılmıştır. Peygamber hayattayken ayetlerle ilgili açıklamaları bizzat yaptığından, tefsir ve te’ville ilgili bir müşkil mevcut değildi.