İslam Hukuku’na Göre Zenginliğin Alt Sınırı: Nisap

İslam Hukuku’na Göre Zenginliğin Alt Sınırı: Nisap

Cilt/Sayı

2007 20. cilt – 1. sayı – Sosyal Değişme Modernleşme ve Din Özel Sayısı

Yazar

İsmail KÖKSAL

Öz

İslâm fıkhına göre zenginliğin kendine özel kriterleri vardır. Durumu bu kriterleri sağlayan bir şahsın zekat vermesi gerekir. Ayrıca, kurban kesmesi ve fıtır sadakası vermesi gibi başka mükellefiyetleri de söz konusudur. İslâm fıkhında bu zenginliğin değişik mallara göre belirtilmiş sınırları vardır. Günümüzde enflasyon ve devalüasyon olguları dikkate alınarak bu sınırların tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir. Servetlerin mahiyetleri, kazanılırken harcanan emek, ve sahibine sağladığı getiri oranları da farklıdır. Ayrıca devirlere göre, malların sahipleri için ifade ettikleri kıymet ve ehemmiyet de çok farklıdır. Dolayısıyla her tür servetin birbirine eşit kabul edilmesi âdil olmaz.

Anahtar Kelimeler

Nisap, Zekat, Öşür, Zenginlik.

Abstract

There are special criteria in Islamic law for being accepted as rich. The minimum wealth one must have in this regard is called nisap (the quorum), beyond which a Muslim is supposed to give zakat or compulsory alms giving. Furthermore, a rich Muslim with a wealth exceeding the limit of quorum has to perform fitir (another form of religious charity) and obsen’e sacrifice, too. But there must be different limits for being accepted as rich for different kinds of wealth. Since we have such economic facts as inflation and devaluation, today we need to reevaluate the issue of demarcation between rich and poor. Since different types of wealth mean different to the owner, and rate of return on different types o f assets is different, it would not be fair to treat all kinds of wealth as the same.

Keywords

The Quorum. Alm. Almsgiving, Tithe, Limits of Being Rich.