Misyonerlik Faaliyetlerine Karşı İslâm’ın Temsil ve Takdimindeki Doğru Tutumların Belirlenmesi

Misyonerlik Faaliyetlerine Karşı İslâm’ın Temsil ve Takdimindeki Doğru Tutumların Belirlenmesi

Cilt/Sayı

2007 20. cilt – 4. sayı

Yazar

Prof.Dr. Ali ERBAŞa

aSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi AD,  SAKARYA

Öz

Misyonerlik faaliyetlerine karşı İslamın temsil ve takdiminin doğru olarak gerçekleştirilmesi tartışmadan uzak bir husustur. Tüm Müslümanların Allah’ın Kuran’da tarif ettiği ılımlı, yumuşak, hoşgörülü , sakin ve sevecen üslubu özümsemesi gerekir. Müslümanlar olgunlukları, hoşgörüleri, itidal, tevazu ve sükunetleri ile tüm dünyaya örnek olmalı, insanları kendilerine ve dolayısıyla İslam ahlakına hayran bırakmalıdırlar. Sadece bu alanlarda değil, bilim, kültür, sanat, estetik ve toplumsal düzen gibi alanlarda da büyük atılımlar ve güzel eserlerle hem İslam’ı en güzel şekliyle yaşamalı hem de dünyaya temsil etmelidirler. İslam’ı insanlara anlatmanın da, İslam’a karşı olan fikirlerle fikren mücadele etmenin de yolu bu saydığımız kavramlardan geçmektedir.

Anahtar Kelimeler

Misyonerlik, takdim, temsil, islam, doğru tutumlar

Abstract

The fact that the introduction and representation of Islam should be implemented properly against the missionary activities is a further feature from disputes. All of the Muslims should comprehend the moderate, soft, tolerant, calm and lovely style of Islam, which Allah (the God) describes in the Holly Book of Quran. Muslims should exhibit samples of maturity, modesty, tolerance in their lives and so they should have foreigners admire the Islamic ethics. Apart from them mentioned above, they should be good at science, culture, aesthetics, social order etc and they also present them in the world. This is the way which we tell the Islam to people and which we struggle against the ideologies by implementing the factors mentioned above.

Keywords

Missionary , introduction, representation, islam, true behaviours