Haber Yorum

Küreselleşme Karşısında Türkçenin Üstünlükleri ve Onu Doğru Kullanmanın Önemi

Akademik Akıl yazarlarından Doç. Dr. Muhammet Özdemir‘in köşe yazısı; Türkçe, insanlık tarihi boyunca ve günümüzde konuşulan diller arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu vakıanın nedeni, Türkçenin tarihin bütün çağlarından neredeyse bütün uygarlıkların ve kültürlerin kazanımlarını bugüne taşıyabilmesinin yanı sıra dilimizin hem olgu anlatımına hem de duygu anlatımına aynı anda elverişli olabilmesidir...

Hz. Muhammed’in (sav.) Devrinden Sonra Hz. Ali ve Vefatı

Akademik Akıl yazarlarından Prof. Dr. Nurettin Turgay‘ın köşe yazısı; Hz. Ali ile ilgili çeşitli makaleleri yazarak onun hakkında bilgi verdik. Bu makalemizde de Hz. Muhammed’in (sav.) devrinden sonra Hz. Ali ve vefatı hakkında bilgi vereceğiz. HZ. MUHAMMED’İN (SAV.) DEVRİNDEN SONRA HZ. ALİ Hz. Muhammed’in (sav.) vefatından sonra onun yerine kimin halife...

Özgürlük ve Kölelik

Akademik Akıl yazarlarından Prof. Dr. Hadi Sağlam‘ın köşe yazısı; İslam, bireyi muhatap almış ve sorumlu tutmuştur. Bir zümreyi, bir kabileyi, bir aşireti ve bir cemaati asla muhatap almamıştır. Böylece İslam, bireyi merkeze koyarak, insanı amaç konumuna yükseltmiştir. İslam dininin muhatabı ancak akıl sahibi insandır. İnsan merkezli bir dinin mensuplarıyız. İlkesini kaybeden...

Aklî Zannî Düzenden, Bilimsel Aklî Düzene Geçiş Sancıları (Finansal Ekosistemlerin Farklılığının Odak Noktası)

Akademik Akıl yazarlarından Prof. Dr. Hadi Sağlam‘ın köşe yazısı; Gençler! Konvansiyonel Bankalar ile Katılım Bankalarının fon toplama ve fon dağıtma konusunda bir analiz yapmak istiyorum. Bu yazımda konvansiyonel bankalar ile katılım bankalarının sistemsel işleyişi,  fon toplama ve yatırım yapma araçlarının objektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Her iki sistemi birbirinden ayıran veya farklı...

Dinde Düşman Gruplaşmalar-Sünnilik ve Alevilik Gerçeği-2

Akademik Akıl yazarlarından Prof. Dr. Gazi Özdemir‘in köşe yazısı; Tengri, Zerdüştlük, Budizm veya Mâni dinleri inancında iken, mecburen Emevi baskılarına boyun eğmek durumunda kalan Yörük veya Türkmen olan Türkler ise, Emevilerin şekilci İslâm’ını değil, Kur’an’ın ahlâkî yönünü benimserler ve iktidarın muhalifi konumundaki Hz. Ali ile çocuklarının mağduriyetlerine ve gördükleri zülüm karşısındaki...

Hz. Muhammed (s.a.v.) Devrinde Hz. Ali

Akademik Akıl yazarlarından Prof. Dr. Nurettin Turgay‘ın köşe yazısı; GİRİŞ Bundan önce Hz. Ali ile ilgili bazı makaleleri yayınladık. Bu makalemizde de “Hz. Muhammed (Sav.) Devrinde Hz. Ali” başlıklı bir makaleyi yayınlıyoruz. Bu yazımızda, onun Hz. Muhammed (sav.) dönemindeki hayatını kısaca anlatmaya çalışacağız. HZ. MUHAMMED (SAV.) DEVRİNDE HZ. ALİ Yukarıda...

Dinde Düşman Gruplaşmalar-Sünnilik ve Alevilik Gerçeği-1

Akademik Akıl yazarlarından Prof. Dr. Gazi Özdemir‘in köşe yazısı; Asırlardır Kur’an’a ve Hz. Muhammed’e iman eden toplumların Din inancı temelinde gibi görünen ayrışmanın ve birbirine düşman davranan gruplaşmanın her iki kanadı olan Sünnilik ve Alevilik konusunu iyice kavrayabilmek için önce Kur’an’ın din temelli düşman gruplaşmalara nasıl baktığını ve tarihsel süreci iyice...

Muhammedü’l-emîn’ den ‘Şehru’l-emîn’ (Şehremini) e Yol Aramak

Akademik Akıl yazarlarından Prof. Dr. Mehmet Nadir Özdemir‘in köşe yazısı; Bu ay ki yazımızda “Nasıl Bir Belediye Başkanı?” temalı bir hasbihal yapacağız. Malum yerel seçimler yaklaşıyor. Belediyeler çağdaş anlamda Tanzimat döneminde hayatımıza girdi. Elbette öncesinde muhtesipler olarak Müslüman dünyada yer tutmuşlardı. Belediyeler Cumhuriyet döneminde yeni bir hüviyete kavuştu. Çok partili siyasi...

Salavât ve Yasîn Kampanyaları

Akademik Akıl yazarlarından Doç. Dr. Ahmet Emin Seyhan‘ın köşe yazısı; Son zamanlarda bazı müslümanlar değişik vesilelerle Hz. Peygamber’e şu kadar sayıda salavât getirilmesi veya şu kadar sayıda Yasin, Tebâreke, Amme, Fetih Sûresi vs. okunması” kampanyaları düzenlemekte, buradan çok büyük sevaplar elde edeceklerini veya mazlum/mağdur din kardeşlerine bu şekilde yardım edebileceklerini düşünmektedirler...

Erdemli Bireyler Erdemli Yönetimler

Akademik Akıl yazarlarından Doç. Dr. Zeynel Abidin Aydın‘ın köşe yazısı; İnsan kalitesinin, bir ülkenin yaşamının bütün yönlerini etkilediği ve şekillendirdiği izahtan varestedir. 31 Mart 2024 seçimlerine doğru ilerlediğimiz ve “Nasıl bir belediye yönetimi?” sorusuna cevap aradığımız şu günlerde, Akademik Akıl platformu yazarlarımızın hadiseye muhtelif açılardan yaklaştığına ve güzel noktalara temas ettiğine...