Haber Yorum

Kur’ân ve kadın

Akademik Akıl yazarlarından Prof. Dr. Nurettin Turgay‘ın köşe yazısı; Herkese selam, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Toplumda kadınlar hakkında çok şey konuşulmaktadır. Maalesef kadın cinayetleri ve tecavüz olayları da yaşanmaktadır. Bu nedenle Kur’ân’da kadın hakkında verilen bazı bilgileri ele alıp yorumlamak istiyorum. Her şeyden önce, Kur’ân’ın başında dile getirildiği gibi, “Allah...

Adalet üzerine

Akademik Akıl yazarlarından Prof. Dr. Mustafa Tekin‘in köşe yazısı; Herkese selam, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Adalet anlayışı, barış, huzur ve saadetin olmazsa olmazıdır. Türkçe’ye Arapçadan geçmiş olan “adalet” sözcüğü; eşit ve adil olmak, hak yememek, insanlar arasında ayırım gözetmemek, adaleti gözetmek, zulmetmemek, dengelemek, denk görmek ve denk tutmak gibi anlamlara...

“Muafiyet değil mükellefiyet”

Akademik Akıl yazarlarından Prof. Dr. Mustafa Tekin‘in köşe yazısı; “İnsanlık muafiyet değil mükellefiyet demektir” der Aliya İzzetbegoviç. İçinde yaşadığımız toplumda ve konjonktürde girift çağrışımları ve göndermeleri olan bir cümle kuşkusuz. Özellikle mükellefiyete atıfta bulunmamızın hiç şüphesiz içinde yaşadığımız hayatın ve dünyanın geldiği nokta ile doğrudan ilişkisi var. İnsani ilişkilerden tutun da...

Hakikat kayarken dilek tutulmaz

Akademik Akıl yazarlarından Prof. Dr. Mustafa Tekin‘in köşe yazısı; Holistik bir bakış açısı içinde insanı ve dünyayı kavramak önem taşımaktadır. Bu bağlamda Tanrı (mutlak hakikat), insan ve çevre (tabiat) arasındaki dolayımsız ilişkilere özenle dikkat çekmek gerekmektedir. Burada iki tür ilişki biçiminden bahsetmek mümkündür. İlki, Tanrı ile insan ve insan dolayımıyla tabiat...

Başlarken…

Akademik Akıl yazarlarından Prof. Dr. Mustafa Tekin‘in köşe yazısı; Bu köşede yazı yazmaya başlarken herkese selam, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah nasip ederse bundan itibaren haftada bir, cuma günlerinde bu köşede yazmaya çalışacağım. Yazılarım daha çok dini ağırlıklı olacak. Başlarken, ilk makalemizde İslâm’ın ne olduğunu ve evrenselliğini anlatmaya çalışacağım.  ...

Aşkını nasıl aştınız?

Akademik Akıl yazarlarından Prof. Dr. Mustafa Tekin‘in köşe yazısı; Başlıktaki soru, okuyanlara ilk bakışta son derece saçma ve gerçekdışı gelebilir. Fakat “din”in insan hayatında nereye tekabül ettiği meselesiyle yakından ilintili bir sorundur. Dolayısıyla bu yazıda, post/modern zamanlarda dinin kategorik olarak kapsamının ne olduğu sorusunu da burada cevaplamaya çalışacağız. Lezsek Kolakowski, Modernliğin...

Tanrı ölmedi fakat insan(lık) can çekişiyor

Akademik Akıl yazarlarından Prof. Dr. Mustafa Tekin‘in köşe yazısı; Geçenki yazımda hakikat kavramının kullanımında iki anlam düzeyinden bahsetmiştim. Birinci olarak, hakikati Tanrı karşılığında kullandığımı belirtmiş ve buna yönelik analizlerimi belirtmiştim. İkincisi ise, Farabi’nin “bir şeyin kendine özgü varlığı” ya da Cürcani’nin “bir şeyi kendisi yapan şey” şeklindeki tanımlara (Bkz. M. Çağrıcı...

“İnsan(lık) kendisini iyi hissetmiyor”

Akademik Akıl yazarlarından Prof. Dr. Mustafa Tekin‘in köşe yazısı; “Hakikat” meselesi, içinde yaşadığımız dönemin bir yönden problemi olmaktan çıkmış görüntüsü verse de, hatta Wittgenstein gibi filozoflar felsefeyi “dil” üzerine yoğunlaştırıp artık klasik felsefenin hakikatin araştırılması tanımını değiştirseler de, tabiri caizse hakikat insanın peşini bırakmadığı için kolay kolay kenara bırakılacak bir hüviyeti yok...

Milli birlik nasıl sağlanır?

Akademik Akıl yazarlarından Prof. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu‘nun köşe yazısı; Milli birliğin oluşumu ve bir ulusun kalkınmasında barış ve güven duygusunun önemi Bir milletin ya da bir ulusun mutluluğu ve kalkınması, o ulusu oluşturan bireyler arasında sağlıklı bir güven duygusunun varlığına bağlıdır. “Güven” kelimesi, dini kavramlar arasında “emanet” sözcüğü ile ifade...

Türk kültüründe kadın ve kadına şiddet

Akademik Akıl yazarlarından Prof. Dr. Ahmet Faruk Sinanoğlu‘nun köşe yazısı; Son yüzyıl içerisinde mavi kürede yaşayan her toplum, sosyo-kültürel açıdan hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşamaktadır. Bu değişim ve dönüşüm sürecinde, cinsiyet değişkeni bakımından- geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi- en fazla olumsuz etkilenenlerin başında ne yazık ki kadınlar olduğu anlaşılmaktadır. Gün...