Makale Değerlendirme Süreci

İslami Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler https://www.islamiarastirmalar.com/ web sitesi üzerinden otomasyon sisteme kayıt edildikten sonra; Editörler Kurulu  tarafından derginin amaç ve hedefine uygunluğu ve yazım kuralları açısından ön değerlendirmeye alınır. Bu aşamada benzerlik, kopya ve duplicate yayın denetimleri açısından da değerlendirme yapılır [Bu türden etik sorunların tespiti halinde “Commitee on Publication Ethics” (COPE) kılavuzları çerçevesinde işlem yapılacaktır].

Ön değerlendirme süreci sonucunda makale;

  • Yazara düzeltmeye gönderilebilir,
  • Reddedilebilir,
  • Danışman değerlendirmesine (online sistem üzerinden) sevk edilebilir.

Makalelerde, yazar-danışman gizliliğini sağlamak amacıyla; çift-kör yöntemle inceleme yapılabilmesi için, yazarlarını tanımlayıcı kişisel ve iletişim bilgileri kapatılmaktadır.

Değerlendirme yapacak danışman; yazar/yazarlarla aynı kurumda görev yapmaması ve makalenin branşı ile ilgili çalışmalarının bulunması koşulu göz önünde bulundurularak, bölüm editörü tarafından Danışma Kurulu üyeleri arasından belirlenmektedir.

Danışmana gönderilen makaleler için; danışmanın 7 gün içerisinde değerlendirme yapıp yapmayacağı konusunda görüş bildirmesi, değerlendirme yapması durumunda ise; 15-20 gün aralığında tarih belirtmesi talep edilir. Belirtilen tarihe kadar yayınevine dönüş yapmaması durumunda ise; danışmanın makaledeki görevi sonlandırılır. Makale, yeni bir danışman belirlenmek üzere bölüm editörüne sevk edilir.

Danışman değerlendirme süreci sonucunda makale;

  • Danışman görüşleri doğrultusunda düzeltilmek üzere yazara sevk edilebilir,
  • Reddedilebilir,
  • Kabul edilebilir.

Danışman görüşlerinden en az birinin olumsuz olması durumunda; makale hakem danışmana sevk edilir. Düzeltilmesinin gerekli görülmesi durumunda ise makale, yazara sevk edilerek 25 gün süre verilir. Belirtilen süre içerisinde dönüş yapmayan ve gerekçesi ile ek süre talep etmeyen yazarların makale değerlendirme süreci sonlandırılır.

Makalenin düzeltilmiş son halinin yayınevine iletilmesi durumunda ise makale, bölüm editörüne sevk edilir. Bölüm editörü, düzeltilmiş makalenin son halini görmek isteyen danışman var ise ilgili danışmana tekrar yönlendirir. Diğer durumlarda ise; bölüm editörü kararı ile makale reddedilebilir ya da kabul edilerek yayımlanır.

TR
EN