Yayın Politikaları

GENEL BİLGİLER

 • Dergi; yayımladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarının olmaması şartını gözetmektedir.
 • Yayımlanan yazıların tüm yayın hakları dergiye aittir.
 • Yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayın için bir başka yere verilmemiş olması gerekmektedir. Yazıların ilim ve dil yönünden sorumluluğu ile şekil ve resimlerin sorumluluğu yazarlara aittir.
 • Editör  ve yayınevi, reklam amacıyla verilen ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vb. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Bilimsel toplantılarda sunulan özetler, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilmektedir.
 • Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise editör ve en az yurt içi yurt dışı iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayımlanmaktadır.
 • Makale bilimsel değerlendirme için işleme alındıktan sonra, yayın hakları devir formunda belirtilmiş olan yazar isimleri ve sıralaması esas alınmaktadır. Bu aşamadan sonra;   Makaleye hiçbir aşamada, yayın hakları devir formunda imzası bulunan yazarlar dışında yazar ismi eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Makale yazarlarından herhangi birinin isminin makaleden çıkartılması için konuyla ilgili tüm yazarların açıklamalı, yazılı izinleri alınmalı ve yayınevine bildirilmelidir.

Yayın Hakkı

1976 Copyright Act’e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Yazarlar, www.islamiarastirmalar.com  adresindeki Online Makale Gönder butonundan makalelerini yüklerken, “Dosya Ekle” bölümünden ulaşabilecekleri “Yayın Hakları Devir Formu”nun  bir yazıcı çıktısını aldıktan sonra, makaledeki isim sıralamasını esas alarak imzalamalı ve makale ile birlikte göndermelidirler.

Benzerlik Raporu:

Makaleler benzerlik raporu ile birlikte değerlendirmeye alınmaktadır.

Yazarlar makalenin; kapak sayfası, özet, genişletilmiş özet, tablolar, dipnotlar ve kaynakça kısımları çıkartıldıktan sonra kalan tam metni için, bir benzerlik programından alınmış raporu  pdf dosya olarak makale ile birlikte göndermelidirler.  Benzerlik raporu oranı en fazla %15 olmalıdır.

Açık Erişim

İslâmî Araştırmalar Dergisi açık erişim politikasına sahiptir. Dergide yayımlanmış tüm makalelere www.islamiarastirmalar.com adresinden ulaşılabilmektedir.

Ticari Politikalar

 • Derginin tüm hizmetleri ücretsizdir.
 • Kullanıcılardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
 • Yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemekte ve yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmemektedir.
 • Onursal editör, baş editör, bölüm editörleri ve danışma kurulu üyelerine, dergi ile ilgili yapmış oldukları faaliyetlerden dolayı herhangi bir ücret ödenmemektedir.