Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Emekli, Ankara, Türkiye

Akademisyen, İlâhiyat profesörü, araştırmacı yazar. 25 Eylül 1933, Burdur doğumlu. Burdur’un meşhur âlimlerinden Hatib Hoca lâkablı Mehmed Re’fet Efendi’nin oğlu olup, İslami hayatın canlı olarak yaşandığı, odalarının sayısız kitabla dolu olduğu, cemaatle namaz kılınan bir evde büyüdü. İlk ve ortaokulu Burdur’da okudu. Lise eğitimine İzmir Atatürk Lisesi’nde başladı ve Antalya’da bitirdi.

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdikten (1958) sonra1959 başında Prof.Dr. Tayyib Okiç’in “Hadis Asistanlığı’na tayin edildi. 1962’de “İslami Tenkid Zihniyeti ve Hadis Tenkidi’nin Doğuşu” isimli teziyle Doktor, 1967’de “Hz. Peygamber’in Vefatından Emeviler’in Sonuna Kadar Siyasi-İçtimai Hadiselerle Hadis Münasebetleri” teziyle Doçent, 1978 de “İslam’da İlk Siyasi Kavmiyetçilik: Hilafetin Kureyşliliği” teziyle Profesör oldu. Din İşleri Kurulu (DİB) Üyeliğinde bulundu. Ankara İlahiyat Fakültesinde Hadis Kürsüsü Başkanlığı yürüttü. 2000 yılında aynı fakülteden emekliye ayrıldı.

Hatiboğlu, 1986-98 yılları arasında İslâmî Araştırmalar ve İslâmiyat dergilerinin editörlüğünü yaptı. Çok sayıda telif tercüme eseri vardır.

ESERLERİ

 1. 2004
  Müslüman Kültürü Üzerine
 2. 2005, 2012
  Hilafetin Kureyşliliği - İslam'da İlk Siyasi Kavmiyetçilik
 3. 2009, Ciltli 2015
  Kültürel Mirasimizı Tenkid Zarureti
 4. 2011, Ciltli 2015
  Hilafetin Kureyşliliği
 5. 2009, Ciltli 2015, 2016
  Hz. Peygamber ve Kuran Dışı Vahiy: Gaybi Hadisler Meselesi
 6. 2012, 2016
  Hadis Tedkikleri
 7. 2015, 2016
  Hadîs Münasebetleri
 8. 2015, 2016
  İslami Tenkid Zihniyeti ve Hadis Tenkidinin Doğuşu
 9. 2017
  İslamın Aktüel Değeri Üzerine 1
 10. 2017
  İslamın Aktüel Değeri Üzerine 2